Skip links

Технически прегледи

Технически  и ADR прегледи;  Заверка на тахографи  СЕМТ прегледи

Контролно-техническият пункт разполага с една линия V – та категория за периодични технически прегледи; Заверка на тахографи и СЕМТ прегледи на:

  • товарни автомобили, включително ADR преглед ; СЕМТ преглед и Заверка на тахограф
  • ремаркета, полуремаркета, включително ADR преглед и СЕМТ преглед
  • автобуси
  • леки автомобили 
  • автомобили с газови уредби 
  • автомобили с метанови уредби 
  • лекотоварни автомобили 

Необходими документи за задължителният периодичен преглед:

Регистрационен талон на автомобила – част I и част II
Полица от валидна застраховка гражданска отговорност
Документ издаден или заверен от общината за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед.
Автомобилите с газова или метанова уредба: заверен паспорт, ако не е записано в големия талон – бензин/газ и документ удостоверяващ изправността на газовата уредба.
Документ за самоличност на лицето, представящо пътнот превозно средство на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС)
При извършване на технически преглед на МПС, в контролния талон към знака за технически преглед, лицето, извършващо и отговарящо за прегледите, определя кога да е следващия преглед чрез перфориране на годината и месеца, когато това трябва да стане

Повишаването на безопасността по пътищата е важна цел и за постигането й от съществено значение е осигуряване на безопасността на превозните средства и на товарите.

При нас вие ще намерите и услугата ADR-прегледи. Нашият Пункт за технически прегледи беше сертифициран като Пункт V категория за извършване на периодични технически прегледи и проверка на техническата изправност на ППС ЕХ II, EX III, FL, AT, OT, превозващи определени опасни товари – ADR.
По ваше желание поставяме ABS на ППС при възможност за монтаж, съгласно изискванията на ADR (ЕСЕ-R 13 или 71/320/ЕСЕ).

Необходими документи за преглед по ADR

Свидетелство за регистрация – част І (при липса на оригинала, може и четливо копие на същия)
Валидна застраховка ГО
Платен данък превозно средство
Удостоверение за годност за превоз на определени опасни товари – оригинал
Протоколи от предишни проверки по ADR (8а; 8б)
Удостоверение от Производителя или от упълномощено от него лице, че превозното средство е годно за превоз на опасни товари и какви
Типово одобрение на превозните средства
При промяна в конструкцията на ППС – протокол за извършената промяна

За МПС

Удостоверение за проверка на Тахографа и Устройството за ограничаване на скоростта

За Цистерни

Досие на цистерната съгл. ADR
Удостоверение, че отговаря на Правило 111, Правило 105 и Правило 13 серия поправки 6

Технически и АДР прегледи:

Необходими документи за CEMT преглед

Всички необходими документи за задължителният периодичен преглед

СЕМТ сертификат от производителя на превозното средство

 

За връзка с нас и запазване на час:

GSM  : 0885 344 211

GSM : 0888 903 669

Телефон: 032 909 988

Телефон: 032 909 990

гр. Пловдив Голямоконарско шосе 4- ти километър

Направете запитване

Технически прегледи

Агри-М

Scania център – Пловдив

Сервиз Ford Trucks – Пловдив

Сервиз за автомобили Iveco – Пловдив