Skip links

Търговски Отдел

Анани Кюркчиев

Търговец нови и употребявани автомобили
Мобилен: +359 888 705 902
Имейл: a.kiurkchiev@agri-m.bg

Инж. Хасан Камберов

Търговец нови и употребявани автомобили
Мобилен: +359 884 015 512
Имейл: h.kamberov@agri-m.bg

Стефан Лазаров

Търговец нови и употребявани автомобили
Мобилен: +359 887 467 755
Имейл: s.lazarov@agri-m.bg

Николай Костурков

Консултант сервизна дейност и свързани услуги Scania
Мобилен: +359 887 898 844
Имейл: n.kosturkov@agri-m.bg

Сервиз Scania

Димо Родов

Сервиз Scania Приемчик
Телефон: +359 32 90 99 90
Имейл: d.rodov@agri-m.bg

Гроздан Георгиев

Сервиз Scania Приемчик
Телефон: +359 32 90 99 90
Имейл: g.georgiev@agri-m.bg

Иван Радевски

Приемчик каросерийни ремонти
Телефон: +359 32 909 947
Имейл: i.radevski@agri-m.bg

Резервации за ГТП и АДР прегледи
Телефон: +359 32 90 99 90
Имейл: gtp.adr@agri-m.bg

Резервни части Scania

Петър Попов

Резервни части
Телефон: +359 32 90 99 88
Имейл: p.popov@agri-m.bg

Стою Стоев

Резервни части
Телефон: +359 32 90 99 88
Имейл: s.stoev@agri-m.bg

Контакти

Агри-М