Skip links

ADR прегледи

Повишаването на безопасността по пътищата е важна цел и за постигането й от съществено значение е осигуряване на безопасността на превозните средства и на товарите.

При нас вие ще намерите и услугата ADR-прегледи. Нашият Пункт за технически прегледи беше сертифициран като Пункт V категория за извършване на периодични технически прегледи и проверка на техническата изправност на ППС ЕХ II, EX III, FL, AT, OT, превозващи определени опасни товари – ADR.
По ваше желание поставяме ABS на ППС при възможност за монтаж, съгласно изискванията на ADR (ЕСЕ-R 13 или 71/320/ЕСЕ).

Необходими документи за преглед по ADR

Свидетелство за регистрация – част І (при липса на оригинала, може и четливо копие на същия)
Валидна застраховка ГО
Платен данък превозно средство
Удостоверение за годност за превоз на определени опасни товари – оригинал
Протоколи от предишни проверки по ADR (8а; 8б)
Удостоверение от Производителя или от упълномощено от него лице, че превозното средство е годно за превоз на опасни товари и какви
Типово одобрение на превозните средства
При промяна в конструкцията на ППС – протокол за извършената промяна

За МПС

Удостоверение за проверка на Тахографа и Устройството за ограничаване на скоростта

За Цистерни

Досие на цистерната съгл. ADR
Удостоверение, че отговаря на Правило 111, Правило 105 и Правило 13 серия поправки 6

Технически и АДР прегледи:

+359 32 90 99 90

+359 885 344 211

gtp.adr@agri-m.bg

ADR прегледи

Агри-М

Scania център – Пловдив

Сервиз Ford Trucks – Пловдив

Сервиз за автомобили Iveco – Пловдив