До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

Рутинна проверка на СУК от Lloyd's Register Quality AssuranceНа 21 - 22.01.2008 г. в Агри-М бе проведена рутинна проверка на Системата за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000 от одитор на LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Резултатите от проверката отново показаха високо ниво на поддържане на Системата за управление на организацията в съответствие с изискванията на стандарта.
Ефективност на системата за управление беше установена по отношение изпълнение на заложените цели, както и по отношение на дейностите, свързани с поддръжката на самата система за управление в съответствие с изискванията на стандарта.
Беше демонстрирано непрекъснато подобрение, свързано с увеличаването на броя продадени автомобили, респективно подобряване на финансовите и оперативни показатели, ефективността на персонала (съотношение брой на персонала / финансови резултати) в сравнение с изминали периоди, спечелването на статут на официален дилър на Скания и свързаното с това започване на нов вид дейност – продажба на нови автомобили, която ще бъде включена в обхвата на сертификацията по време на предстоящия пресертификационен одит през месец Октомври 2008 г.