ADR прегледи

ADR прегледи

Повишаването на безопасността по пътищата е важна цел и за постигането й от съществено значение е осигуряване на безопасността на превозните средства и на товарите.

При нас вие ще намерите и услугата ADR-прегледи. Нашият Пункт за технически прегледи беше сертифициран като Пункт V категория за извършване на периодични технически прегледи и проверка на техническата изправност на ППС ЕХ II, EX III, FL, AT, OT, превозващи определени опасни товари – ADR.
По ваше желание поставяме ABS на ППС при възможност за монтаж, съгласно изискванията на ADR (ЕСЕ-R 13 или 71/320/ЕСЕ).

Необходими документи за преглед по ADR
 • Свидетелство за регистрация – част І (при липса на оригинала, може и четливо копие на същия)
 • Валидна застраховка ГО
 • Платен данък превозно средство
 • Удостоверение за годност за превоз на определени опасни товари – оригинал
 • Протоколи от предишни проверки по ADR (8а; 8б)
 • Удостоверение от Производителя или от упълномощено от него лице, че превозното средство е годно за превоз на опасни товари и какви
 • Типово одобрение на превозните средства
 • При промяна в конструкцията на ППС – протокол за извършената промяна
За МПС
 • Удостоверение за проверка на Тахографа и Устройството за ограничаване на скоростта
За Цистерни
 • Досие на цистерната съгл. ADR
 • Удостоверение, че отговаря на Правило 111, Правило 105 и Правило 13 серия поправки 6

 

Ценоразпис - Преглед по ADR
АВТОЦИСТЕРНИ  Първоначален 
Периодичен
320 лв.
240 лв.
ВЛЕКАЧ  Първоначален 
Периодичен 
300 лв.
230 лв. 
ПОЛУРЕМАРКЕТА
РЕМАРКЕТА 
Първоначален 
Периодичен  
290 лв.
220 лв.  
ВОДНА ПРОБА  ДО 10000л
ДО 15000л
ДО 25000л
НАД 25000л
Кодиране 
156 лв.
240 лв.
312 лв.
396 лв.
50 лв.  
ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ  Автоцистерни
Влекачи
Полуремаркета
Ремаркета 
60 лв.
60 лв.
50 лв.
50 лв. 


ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА ADR И НАРЕДБА № 32 СЕ ЗАПЛАЩА ПОЛОВИНАТА ОТ ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА.