Галерия

Цистерни MAGYAR

В качеството си на търговски представител и оторизиран сервиз на автоцистерни Мagyar – Франция, Агри-М предлага за закупуване при поръчка на клиента автоцистерни, предназначени за петролни, химически и хранителни продукти.

Цистерните се изработват от алуминиева сплав или неръждаема стомана. Вместимостта и броя секции са съгласно изискванията на клиента.

Автоцистерните за превоз на петролни продукти са с долно зареждане и с оборудване за улавяне на изпаренията. Имат измерителна система, състояща се от електронен разходомер с температурна компенсация, електронен принтер и софтуер на български език. Изпълнението и оборудването са съгласно изискванията на Европейската конвенция за превоз на опасни товари ADR.