Обслужването не е само смяна на масла и филтри

Обслужването не е само смяна на масла и филтри , а цялостна проверка на състоянието на всички системи и агрегати - двигател, трансмисия, ходова част.
Вие получавате пълна информация за състоянието на вашия автомобил и тя ще се съхранява в индивидуални протоколи. В зависимост от типа обслужване, процедурите включват: 
  • оценяване на информация от бордови компютри
  • технически проверки за определяне на износването 
  • проверка на основни функции, компоненти и щети 
  • технически проверки на допълнително оборудване, като ремаркета, падащи лифтове, каросерия и т. н. 
  • инсталиране на най-новите софтуерни актуализации 
  • осигуряване на съответствие със законовите наредби и тези за околната среда

Освен това ние можем да открием и вероятни бъдещи проблеми и да дадем съответните препоръки. Може да предприемем мерки за планиране на тяхното отсраняване, преди те да довели до нежелани последствия.