Договор за обслужване

Чрез договора за обслужване ние ще се погрижим вашият автомобил да работи икономично и сигурно, а вие ще имате предварителна яснота за оперативните си разходи.

Този договор е индивидуален, съобразен с техническите характеристики на автомобила, както и със специфичните условия на шофиране.
Ще може предварително да знаете предстоящите разходи за срока на договора, платими като равни месечни вноски или еднократно.