Scania

Брошура на новото поколение Scania
Scania аксесоари
Scania галерия

Scania е водещa фирма, производител на тежкотоварни автомобили и автобуси. Компанията развива и произвежда камиони с брутна маса над 16 тона, предназначени за транспорт на дълги разстояния, регионална и местна дистрибуция на стоки, както и строителни автомобили. Амбицията на Scania е да удовлетвори нуждите на клиентите си с най - оптимални решения за тях.

С модулната продуктова система на Scania, клиентът може да получи точна спецификация на автомобила, който иска. Колкото по-прецизно автомобилът и предвиденото за него обслужване са пригодени към транспортните нужди на клиента, толкова повече се подобрява неговата оперативна икономичност. Модулната система е основа за високото качеството на продукта, а едновременно с това опростява управлението на резервните части и допринася за повишаване качеството на сервизното обслужване.

Товарните автомобили Scania са с изключително високо качество, осигуряват висока обща оперативна икономичност, дългосрочна надеждност и сигурност и постоянно високи нива на горивна икономичност. Това от своя страна води до намаляване на общите разходи при експлоатацията на автомобила и увеличаване на остатъчната му стойност.

Scania създава своите продукти, така че те да оказват възможно най-малко влияние върху околната среда. Те са оптимизирани да използват по-малко енергия, суровини и химикали през техния дълъг жизнен цикъл.

Усилията са насочени към редуциране на вредните газови емисии и предотвратяване употребата на опасни материали при производството на товарните автомобили, чрез проверяване химичния състав на материалите , които се използват.

Товарните автомобили Scania отговарят на всички законови изисквания във връзка с оказваното влияние върху околната среда.

Основен приоритет при товарните автомобили Scania е безопасността, като вниманието е насочено не само към безопасността на самите автомобили: безопасност на кабината; системи за безопасност, но и към обучението на шофьорите за безопасно шофиране.

Зад марката Scania се крие строга корпоративна култура и високо ниво на сервизното обслужване покриващо критериите на Scania за качество съгласно DOS (Dealer Operating Standard), която винаги поставя клиента на първо място.

Нашите клиенти се гордеят, че притежават и управляват автомобили Scania, а също така са уверени, че са направили правилния избор, защото са избрали най-високо ценената марка товарни автомобили, която заслужено бе определена като „Кралят на пътя”.