Isuzu


Пикапи ISUZU D-Max  Лекотоварни автомобили N-Series

Историята на ISUZU започва през 1922 г., с производството на първия японски автомобил. ISUZU се специализира в производството и търговията на пикапи и лекотоварни камиони и е лидер в производството на дизелови двигатели. Не е случаен фактът, че е на първо място в света по продажби на пикапи с дизелови двигатели. Годишният капацитет надвишава 1.000.000 бр. дизелови двигатели. Продукцията на ISUZU се продава в 110 страни, като компанията разполага с 6 центъра за Проучване и Развитие по света.
Философията на ISUZU се основава на следните принципи:
  • Лидерство в развитието на дизелови двигатели на световно ниво
  • Отлично качество на производство
  • Развитие на лидерска технология, с грижа за околната среда
  • Създаване на продукти с изключителни резултати при всякакви климатични условия
  • Продължителен жизнен период
  • Безопасност
  • Икономичност 

Заслужава да се отбележи, че японските изследователски експедиции в Антарктика от 1957 г. до днес се доверяват на дизеловите двигатели на ISUZU, които работят безпроблемно при средна температура на въздуха минус 30°C и при 5.000 метра надморска височина.