Форми

Анкетна карта

1. От къде научихте за ф."Агри-М" и предлаганите от нея продукти и услуги? Заб.: Заградете верния отговор. Възможни са повече от един отговори.2. Кои от продуктите или услугите, предлагани от Агри-М представляват интерес за Вас? Заб.: Заградете верния отговор. Възможни са повече от един отговори.3. Клиент ли сте на фирма "Агри-М"? Заб.:Ако сте отговорили на въпрос № 3 с Да, моля отговорете на въпроси № 4 - 6.

4. От колко време сте клиент на фирма "Агри-М"?


5. Удовлетворени ли сте от качеството на предлаганите продукти и услуги?6. Какво искате да се подобри, за да работите по-добре с "Агри-М"? Споделете Вашите мнения, забележки и препоръки.
7. Желаете ли да Ви изпращаме актуална информация относно дейността на "Агри-М" и предлаганите от нея продукти и услуги.

Попълнил анкетната карта:
Име:*
Фирма:
Телефон:
E-mail:*
Captcha
Въведи кода от картинката