Блог

Блог

До 2050 г. товарният транспорт ще може без изкопаеми горива

До 2050 г. товарният транспорт ще може без изкопаеми горива

15.10.2018 г. 20:08:00
Система за товарен транспорт без изкопаеми горива в рамките на Парижкото споразумение е не само възможна, но и финансово изгодна от обществена гледна точка. Това е основния извод от проучване, инициирано от Скания.

„Постигането на нулеви емисии на CO2 в нашия сектор в рамките на Парижкото споразумение е постижимо, но ще изисква промяна при безпрецедентно високи темпове и сериозен и съвместен ангажимент между частния и публичния сектор“, казва Хенрик Хенрикссън, президент и главен изпълнителен директор на Скания.

Всеобхватен анализ, предприет от Скания, който бе преразгледан от външен академичен състав, показва, че съществуват няколко пътища, които водят до постепенно етапно премахване на въглеродните емисии. Проследявайки пътя до нулевите емисии в 2050 г. чрез подхода за моделиране от желаната точка обратно към настоящия момент, анализът показва жизнеспособността на едновременното предприемане на действия. Изследванията обхващат три транспортни сегмента: транспорт на дълги разстояния, дистрибуция и градски автобуси, както и четири страни: Швеция, Германия, Китай и САЩ.

„Можем да постигнем повече от 20% намаление на емисиите на CO2, като работим дори по-интелигентно в рамките на сегашните транспортни системи, например чрез подобряване на маршрутизацията и по-добро управление при натоварването. Освен това виждаме няколко възможности по отношение на горивото и задвижването, водещо към бъдещето без изкопаеми горива. Биогоривата предлагат най-бързото намаляване на емисиите на CO2, а електрификацията е най-рентабилната възможност”, казва Хенриксън.

Новите технологии могат да отнемат много време, за да постигнат широко възприемане, тъй като съществуващите превозни средства възприемат нови неща много бавно. За да функционират без изкопаеми горива до 2050 г. следователно се изисква извършването на мащабни промени още до 2025 г., включително не само на нови технологии, но и нова инфраструктура. Освен това трябва да постигнем среден глобален темп на растеж на новите технологии за задвижване без изкопаеми горива от поне 5 до 10 процентни пункта годишно и да постигнем пълно навлизане при продажбите до 2040 г. За постигането на тази цел транспортният сектор и близките до него индустрии трябва да предприемат бързи и незабавни промени.

Това са основните заключения на: „Проучване на възможните пътища: постигане на търговски транспорт без изкопаеми горива до 2050 г.“:

- По-интелигентна логистика: въглеродните емисии могат да бъдат намалени с повече от 20% чрез оптимизиране на системите, например подобряване на маршрутизацията и управлението на натоварването. Останалата част може да бъде постигната с алтернативни начини на задвижване и горива.

- Електрификация: растежът на батериите за електрически превозни средства представлява най-ефективният, най-бързият и икономически ефективен път в страните с инфраструктурен потенциал за осигуряване на универсални системи за таксуване и енергийни източници без изкопаеми горива. Електрификацията в цялостен мащаб ще изисква значителни инвестиции в инфраструктура, съответстващи на настоящата ситуация. В замяна оперативните разходи са с 40 процента по-ниски, отколкото при тежкотоварните дизелови превозни средства. Електрическите магистрали за транспорт на дълги разстояния могат да ускорят електрификацията, особено през следващото десетилетие, когато се очаква разходите за батерията да останат високи.

- Биогорива: биогоривата първоначално ще предлагат ефективен и постижим път, като се възползват от традиционната технология на двигателите с вътрешно горене. Технологията и горивата се предлагат тук и сега. С максимално възможното използване на наличните в световен мащаб доставки на биогорива, двигателите с вътрешно горене на база на биогорива могат да задвижат една пета от превозните средства през 2050 г.

- Горивни клетки: тъй като превозните средства с горивни клетки ще бъдат по-скъпи, се очаква значително увеличаване на този подход, отколкото този с електрическите превозни средства с батерии. Ако разходите за технология се намалят и възобновяемият водород е наличен и изобилен при ниска цена, до 2050 г. горивните клетки могат да формират значителна част от автомобилния парк.

Въпреки че проучването отбелязва разлики през следващите 15 години, пътищата са относително сходни във времето и при различните пазари.

Независимо от подхода, или ако е предприет смесен такъв, със съществуващи множество технологии и инфраструктури, те не само изискват безпрецедентен темп на технологични промени, но също така и декарбоназация при съседните индустрии. Започвайки незабавно, трябва да се осигурят механизми за финансиране и твърди ангажименти за широкомащабно технологично и подкрепящо развитие на инфраструктурата. В световен мащаб енергийната система трябва паралелно да ликвидира зависимостта от изкопаеми горива.

Също толкова решаващо е, купувачите на транспортни услуги да продължават да увеличават търсенето на услуги за доставка без изкопаеми горива. Въз основа на констатациите от Проучване на възможните пътища се формира коалиция от компании с амбицията да ускори още повече темпа на промяната и да поведе промяната, като се започне тук и сега.
Специални цени на части за климатична система Лято 2019
Спестете сега със специалните цени на Скания!
LeciTrailer дава 10 години гаранция срещу корозия на ремаркетата
Антикорозионното покритие позволява шасито да се тонира в цвят по избор на купувача и гарантира дълъг живот на полуремаркето и съответно – по-висока цена на пазара втора ръка.
Компактен автокран „взима“ тесни завои
Ултра-късата Скания S520 8×2/*6 е четириосна конфигурация с три управляеми оси, пригодена да маневрира в тесни промишлени пространства.
Двукратният национален шампион в Scania Driver Competitions разказва за състезанието [видео]
Йордан Симеонов, национален победител в състезанието Scania Driver Competitions през 2007-а и 2012 година, ще опита отново да стигне до финала в Швеция през май 2019 г.
Новото поколение Скания сваля драстично разходите за гориво
Подобрението на горивната ефективност на автопарка носи на Skaraslättens икономии от над 300 000 евро годишно.
Тестват автономна Scania в Западна Австралия
Международният гигант „Рио Тинто“ тества автономна транспортна система от ново поколение, разработена от Скания, в своите солни мини в Дампиър, Западна Австралия.
Как работят ремаркетата с подвижен под [видео]
В ремаркетата с подвижен под, инженерите на STAS са съчетали практичното с приятното. С тях е лесно да превозваш както насипни товари, така и опаковани стоки.
Scania влиза в консорциум за втечнен био метан
Международният консорциум BioLNG EuroNet, в който членуват Scania, Iveco, Shell, Disa и Osomo, обяви плановете си да развие пътния транспорт, базиран на втечнен природен газ (ВПГ), чрез изграждането в Европа на инфраструктура, която да разшири разпространението на този вид гориво.
Дори опитните водачи се нуждаят от обучение
Водачите на финландския горски превозвач Пуукульетус Весала са добре познати с отличните си постижения в пестенето на гориво. Въпреки това, компанията решила да използва инструкторите на Скания Финландия за обучение на водачи.