Блог

Блог

До 2050 г. товарният транспорт ще може без изкопаеми горива

До 2050 г. товарният транспорт ще може без изкопаеми горива

15.10.2018 г. 20:08:00
Система за товарен транспорт без изкопаеми горива в рамките на Парижкото споразумение е не само възможна, но и финансово изгодна от обществена гледна точка. Това е основния извод от проучване, инициирано от Скания.

„Постигането на нулеви емисии на CO2 в нашия сектор в рамките на Парижкото споразумение е постижимо, но ще изисква промяна при безпрецедентно високи темпове и сериозен и съвместен ангажимент между частния и публичния сектор“, казва Хенрик Хенрикссън, президент и главен изпълнителен директор на Скания.

Всеобхватен анализ, предприет от Скания, който бе преразгледан от външен академичен състав, показва, че съществуват няколко пътища, които водят до постепенно етапно премахване на въглеродните емисии. Проследявайки пътя до нулевите емисии в 2050 г. чрез подхода за моделиране от желаната точка обратно към настоящия момент, анализът показва жизнеспособността на едновременното предприемане на действия. Изследванията обхващат три транспортни сегмента: транспорт на дълги разстояния, дистрибуция и градски автобуси, както и четири страни: Швеция, Германия, Китай и САЩ.

„Можем да постигнем повече от 20% намаление на емисиите на CO2, като работим дори по-интелигентно в рамките на сегашните транспортни системи, например чрез подобряване на маршрутизацията и по-добро управление при натоварването. Освен това виждаме няколко възможности по отношение на горивото и задвижването, водещо към бъдещето без изкопаеми горива. Биогоривата предлагат най-бързото намаляване на емисиите на CO2, а електрификацията е най-рентабилната възможност”, казва Хенриксън.

Новите технологии могат да отнемат много време, за да постигнат широко възприемане, тъй като съществуващите превозни средства възприемат нови неща много бавно. За да функционират без изкопаеми горива до 2050 г. следователно се изисква извършването на мащабни промени още до 2025 г., включително не само на нови технологии, но и нова инфраструктура. Освен това трябва да постигнем среден глобален темп на растеж на новите технологии за задвижване без изкопаеми горива от поне 5 до 10 процентни пункта годишно и да постигнем пълно навлизане при продажбите до 2040 г. За постигането на тази цел транспортният сектор и близките до него индустрии трябва да предприемат бързи и незабавни промени.

Това са основните заключения на: „Проучване на възможните пътища: постигане на търговски транспорт без изкопаеми горива до 2050 г.“:

- По-интелигентна логистика: въглеродните емисии могат да бъдат намалени с повече от 20% чрез оптимизиране на системите, например подобряване на маршрутизацията и управлението на натоварването. Останалата част може да бъде постигната с алтернативни начини на задвижване и горива.

- Електрификация: растежът на батериите за електрически превозни средства представлява най-ефективният, най-бързият и икономически ефективен път в страните с инфраструктурен потенциал за осигуряване на универсални системи за таксуване и енергийни източници без изкопаеми горива. Електрификацията в цялостен мащаб ще изисква значителни инвестиции в инфраструктура, съответстващи на настоящата ситуация. В замяна оперативните разходи са с 40 процента по-ниски, отколкото при тежкотоварните дизелови превозни средства. Електрическите магистрали за транспорт на дълги разстояния могат да ускорят електрификацията, особено през следващото десетилетие, когато се очаква разходите за батерията да останат високи.

- Биогорива: биогоривата първоначално ще предлагат ефективен и постижим път, като се възползват от традиционната технология на двигателите с вътрешно горене. Технологията и горивата се предлагат тук и сега. С максимално възможното използване на наличните в световен мащаб доставки на биогорива, двигателите с вътрешно горене на база на биогорива могат да задвижат една пета от превозните средства през 2050 г.

- Горивни клетки: тъй като превозните средства с горивни клетки ще бъдат по-скъпи, се очаква значително увеличаване на този подход, отколкото този с електрическите превозни средства с батерии. Ако разходите за технология се намалят и възобновяемият водород е наличен и изобилен при ниска цена, до 2050 г. горивните клетки могат да формират значителна част от автомобилния парк.

Въпреки че проучването отбелязва разлики през следващите 15 години, пътищата са относително сходни във времето и при различните пазари.

Независимо от подхода, или ако е предприет смесен такъв, със съществуващи множество технологии и инфраструктури, те не само изискват безпрецедентен темп на технологични промени, но също така и декарбоназация при съседните индустрии. Започвайки незабавно, трябва да се осигурят механизми за финансиране и твърди ангажименти за широкомащабно технологично и подкрепящо развитие на инфраструктурата. В световен мащаб енергийната система трябва паралелно да ликвидира зависимостта от изкопаеми горива.

Също толкова решаващо е, купувачите на транспортни услуги да продължават да увеличават търсенето на услуги за доставка без изкопаеми горива. Въз основа на констатациите от Проучване на възможните пътища се формира коалиция от компании с амбицията да ускори още повече темпа на промяната и да поведе промяната, като се започне тук и сега.
Хибридният модел Scania L 320 получи наградата „Устойчив камион на годината“
В Италия хибридният камион Scania L 320 бе отличен с наградата „Устойчив камион на годината“ в категория дистрибуция. Това е четвъртата поредна победа на Скания и потвърждава нейното лидерство в прехода към устойчив транспорт.
Scania Road Show 2019 – Take CO2NTROL
На 5-ти ноември в базата на Агри М, Голямоконарско шосе, 4-ти километър се проведе заключителния етап на роуд шоуто на Скания „Устойчивост! Сега и Отвъд хоризонта!“.
Сервизна кампания
Сервизна кампания
23.10.2019 г. 9:01:33
Промоционални цени на компоненти за система AdBlue
По едно засадено дърво за всяко продадено превозно средство
От 2013 г. Scania Ibérica засажда по едно дърво за всяко превозно средство, продадено в Испания и Португалия. „Гората на Скания”, близо до испанската столица, сега има повече от 20 000 дървета.
Есенна сервизна кампания
Промоционални цени на въздушни възглавници
Интелигентни тахографи. Какво трябва да знаете за тях?
През юни 2019 г. влезе в сила нов закон на ЕС за въвеждане на интелигентни тахографи. Какво означава това за вашия бизнес?
Стая на бъдещето: за визии, идеи и концепции, които оформят утрешния свят на транспорта
Скания създава виртуално пространство, където собствените ú експерти ще се срещат и обменят идеи относно тенденции и визии с външни лица като изследователи, футуристи, видеографи и писатели.